Có 1 kết quả:

迷你 mí nǐ

1/1

mí nǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mini (as in mini-skirt or Mini Cooper) (loanword)