Có 2 kết quả:

米黃 mǐ huáng米黄 mǐ huáng

1/2

mǐ huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beige

mǐ huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beige