Có 1 kết quả:

泌尿器 mì niào qì ㄇㄧˋ ㄋㄧㄠˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) urinary tract
(2) urinary organs