Có 2 kết quả:

民營化 mín yíng huà民营化 mín yíng huà

1/2

mín yíng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

privatization

mín yíng huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

privatization