Có 1 kết quả:

明光度 míng guāng dù

1/1

míng guāng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

luminosity