Có 2 kết quả:

明光蓝 míng guāng lán明光藍 míng guāng lán

1/2

Từ điển Trung-Anh

lavender blue

Từ điển Trung-Anh

lavender blue