Có 2 kết quả:

明枪易躲,暗箭难防 míng qiāng yì duǒ , àn jiàn nán fáng明槍易躲,暗箭難防 míng qiāng yì duǒ , àn jiàn nán fáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

lit. easy to dodge the spear in the open, hard to avoid a stab in the dark (idiom); it is hard to guard against secret conspiracies

Từ điển Trung-Anh

lit. easy to dodge the spear in the open, hard to avoid a stab in the dark (idiom); it is hard to guard against secret conspiracies