Có 2 kết quả:

母党 mǔ dǎng母黨 mǔ dǎng

1/2

mǔ dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mother's kinfolk

mǔ dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mother's kinfolk