Có 2 kết quả:

木釘 mù dīng木钉 mù dīng

1/2

mù dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

peg

mù dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

peg