Có 1 kết quả:

奶爸 nǎi bà

1/1

nǎi bà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stay-at-home dad