Có 1 kết quả:

奶茶 nǎi chá

1/1

nǎi chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

milk tea