Có 1 kết quả:

奶站 nǎi zhàn

1/1

nǎi zhàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dairy