Có 1 kết quả:

奶汁烤 nǎi zhī kǎo ㄋㄞˇ ㄓ ㄎㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gratin