Có 2 kết quả:

难懂 nán dǒng難懂 nán dǒng

1/2

nán dǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

difficult to understand

nán dǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

difficult to understand