Có 2 kết quả:

难分难解 nán fēn nán jiě難分難解 nán fēn nán jiě

1/2

Từ điển Trung-Anh

to become caught up in an irresolvable situation (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to become caught up in an irresolvable situation (idiom)