Có 2 kết quả:

难混 nán hùn難混 nán hùn

1/2

nán hùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

difficult to arrange

nán hùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

difficult to arrange