Có 2 kết quả:

难为情 nán wéi qíng難為情 nán wéi qíng

1/2

nán wéi qíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

embarrassed