Có 1 kết quả:

男性化 nán xìng huà ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to masculinize
(2) masculinization