Có 2 kết quả:

难民 nàn mín難民 nàn mín

1/2

nàn mín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

refugee

nàn mín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

refugee