Có 2 kết quả:

脑成像技术 nǎo chéng xiàng jì shù ㄋㄠˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ腦成像技術 nǎo chéng xiàng jì shù ㄋㄠˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

brain imaging technique

Từ điển Trung-Anh

brain imaging technique