Có 2 kết quả:

脑损伤 nǎo sǔn shāng腦損傷 nǎo sǔn shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

brain damage

Từ điển Trung-Anh

brain damage