Có 1 kết quả:

逆光 nì guāng

1/1

nì guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

backlighting (lighting design)