Có 1 kết quả:

逆回音 nì huí yīn

1/1

nì huí yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

inverted turn (ornament in music)