Có 1 kết quả:

尿尿 niào niào ㄋㄧㄠˋ ㄋㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pee