Có 2 kết quả:

凝汞温度 níng gǒng wēn dù凝汞溫度 níng gǒng wēn dù

1/2

Từ điển Trung-Anh

mercury condensation temperature (physics)

Từ điển Trung-Anh

mercury condensation temperature (physics)