Có 2 kết quả:

牛軛 niú è牛轭 niú è

1/2

niú è

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yoke

niú è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yoke