Có 1 kết quả:

女高音 nǚ gāo yīn

1/1

nǚ gāo yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

soprano