Có 1 kết quả:

女孩 nǚ hái

1/1

nǚ hái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đứa bé gái

Từ điển Trung-Anh

(1) girl
(2) lass