Có 2 kết quả:

女汉子 nǚ hàn zi女漢子 nǚ hàn zi

1/2

nǚ hàn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

masculine woman

nǚ hàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

masculine woman