Có 2 kết quả:

女墙 nǚ qiáng女牆 nǚ qiáng

1/2

nǚ qiáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crenelated parapet wall