Có 2 kết quả:

糯麥 nuò mài糯麦 nuò mài

1/2

nuò mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

glutinous barley

nuò mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

glutinous barley