Có 1 kết quả:

耙子 pá zi

1/1

pá zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a rake