Có 1 kết quả:

膀胱炎 páng guāng yán

1/1

páng guāng yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cystitis