Có 2 kết quả:

炮炼 páo liàn炮煉 páo liàn

1/2

páo liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to parch and refine medicinal herbs

páo liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to parch and refine medicinal herbs