Có 1 kết quả:

泡子 pào zi

1/1

pào zi [pāo zi]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

light bulb