Có 2 kết quả:

鵬摶 péng tuán鹏抟 péng tuán

1/2

péng tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to strive for greatness

Một số bài thơ có sử dụng

péng tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to strive for greatness