Có 2 kết quả:

批荡 pī dàng批蕩 pī dàng

1/2

pī dàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cement-sand wall plaster

pī dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cement-sand wall plaster