Có 2 kết quả:

批头 pī tóu ㄆㄧ ㄊㄡˊ批頭 pī tóu ㄆㄧ ㄊㄡˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

screwdriving bits

Từ điển Trung-Anh

screwdriving bits