Có 1 kết quả:

皮筋 pí jīn

1/1

pí jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rubber band