Có 1 kết quả:

皮鞋 pí xié ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ

1/1

pí xié ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

leather shoes