Có 1 kết quả:

皮鞋匠 pí xié jiàng ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shoemaker