Có 2 kết quả:

票販子 piào fàn zi票贩子 piào fàn zi

1/2

piào fàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ticket scalper

piào fàn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ticket scalper