Có 1 kết quả:

平方公里 píng fāng gōng lǐ

1/1

píng fāng gōng lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

square kilometer