Có 1 kết quả:

平分秋色 píng fēn qiū sè

1/1

píng fēn qiū sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to both share the limelight
(2) to both have an equal share of

Một số bài thơ có sử dụng