Có 2 kết quả:

平均剂量 píng jūn jì liàng ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ平均劑量 píng jūn jì liàng ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

average dose

Từ điển Trung-Anh

average dose