Có 2 kết quả:

破伤风 pò shāng fēng ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ破傷風 pò shāng fēng ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

tetanus (lockjaw)

Từ điển Trung-Anh

tetanus (lockjaw)