Có 1 kết quả:

普通朱雀 pǔ tōng zhū què

1/1

pǔ tōng zhū què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common rosefinch (Carpodacus erythrinus)