Có 2 kết quả:

七层架构 qī céng jià gòu七層架構 qī céng jià gòu

1/2

Từ điển Trung-Anh

seven layer architecture (OSI)

Từ điển Trung-Anh

seven layer architecture (OSI)