Có 1 kết quả:

漆皮鞋 qī pí xié ㄑㄧ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

patent leather shoes