Có 2 kết quả:

奇昆古尼亚病毒 qí kūn gǔ ní yà bìng dú奇昆古尼亞病毒 qí kūn gǔ ní yà bìng dú

1/2

Từ điển Trung-Anh

Chikungunya virus

Từ điển Trung-Anh

Chikungunya virus